Välj en sida

AKADEMISKA HUS

INTERAKTIV WEBBAPP

CASE

I det här projektet stod Akademiska hus som kund, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag för universitet och högskolor. De ville ha en digital lösning till deras användare (hyresgäster och anställda förvaltare) för att förenkla hanteringen kring felanmälningar i deras fastigheter och öka kommunikationsmöjligheterna. Målet var inte minst att skapa en känsla av närvaro och tillgänglighet hos deras användare.

 

PROCESS

I detta projekt arbetade jag intensivt med designen tillsammans med min klasskamrat Peter J. Bartel, där vi båda ville skapa en kreativ, rolig webbapp för att bemöta målgruppen studenter och få dem att använda lösningen. Vi hade också som uppgift att nå förvaltare, hyresgäster och brukare vilket vi aktivt hade i åtanke vid valen av vårt UI och UX-tänk.

 

LÖSNING

Resultatet blev en webbapp där vi hade skarpt fokus på UI-upplevelsen. Appen skulle vara rolig och enkel att använda, där allt kretsade kring platsorientering eftersom vi såg att många av de efterfrågade funktionerna kunde kopplas till en plats i de olika fastigheterna. I designen med platsorienteringen fanns där även utvecklingspotential till att lägga till fler funktioner, vilket var en av de positiva feedback-kommentarerna vi fick ifrån kunden efter presentationen.

 

INFO

Maj 2018, Yrgo
Design av UI och UX i samarbete med Peter J Bartel (Digital designer).

VERKTYG

Sketch
Animationerna är skapade i After Effects av Peter.

FLOWCHARTS

Jag och Peter jobbade aktivt med att undersöka och måla upp användarna – som vi delade upp som hyresgäster och förvaltare. 
Vi ritade upp deras behov och drivkrafter, och utifrån detta skapade vi en flowchart över sidorna och funktionerna som skulle finnas med.

STYLE SHEET

UI

ANIMATIONER

RESPONSIV DESIGN