Välj en sida

FAKTUM ÄR

KAMPANJ FÖR TIDNINGEN FAKTUM

CASE

Sammanslaget 2018 med Faktum som kund. Syftet i briefen var att synliggöra faktumförsäljarna, få bort den förlegade synen om dem och öka kännedom kring Faktums arbete. Målet var även att nå ut till målgruppen millennials samt att öka försäljningen av tidningen.

 

PROCESS

Under den knappa tiden vi hade på oss lyckades vi som grupp att ta fram en idé med mycket engagemang och hjärta bakom. Eftersom vi blev utan AD delade flera av oss designers på denna roll liksom produktionsbiten. Jag fokuserade mycket kring att hålla samman, förenkla och anpassa vår gemensamma idé till en slutprodukt och en presentation.

 

LÖSNING

Vår lösning kretsade kring en stark kampanjslogan med ett kompletterande formspråk för att uppmärksamma och öka medvetenheten kring Faktum, och för att minska avståndet mellan faktumförsäljarna och målgruppen. Arbetet blev mycket uppskattat och vi slutade som en av tre framröstade finalister, där röstningen som skedde av branschrelaterade gäster under en vernissage på Pustervik blev rekordstor. 

 

INFO

Varje år kör Yrgo det s.k. Sammanslaget, vilket innebär att alla utbildningarna med mediainriktning slås samman i grupper för att skapa en marknadsföringsidé för ett företag på totalt 72 timmar. Företaget presenteras den första dagen, tillsammans med gruppindelningarna samt den brief som finns att jobba utifrån.

I SAMARBETE MED

Simon Fredman (Event & Marketing), Jonas Andersson (Copywriter), William Martinsson (Digital designer), Charlotte Liljesand (IP Grafisk form och produktion), Agnes Jansson (IP Grafisk form och produktion), Sebastian Palm (Webbutvecklare), Filip Jinstrand (Game programmer), Robin Esbjörnsson (UX designer).

KAMPANJ-ID

Illustrationen återkommer (likt ”Faktum är”-texten) i alla våra utvalda utgångar och är också likt denna enkel att applicera på olika typer av medier och plattformar för att nå ut till målgruppen på flera sätt. Den kompletterar vår mening och förklarar visuellt det vi vill förmedla ut.

MOTIVERING

En alkoholiserad man, med en parkbänk som säng.
Ja, tyvärr är det bilden många har av Faktumförsäljaren. De flesta tror att klyftorna mellan Faktumförsäljarna och personerna med blickarna ner i sina telefoner är stora. Det är något vi vill förändra med vår kommunikation. För sanningen är den, att det finns inga klyftor. Ska en vara krass så kan en skilsmässa, ett förlorat jobb eller en familjemedlems bortgång göra att du hamnar på andra sidan av den icke existerande klyftan.
Med hjälp av en mobil lösning, sanningsenliga budskap och fördelaktiga samarbetspartners vill vi skapa interaktion, öka försäljningen samt sudda bort den förlegade synen om ”vi” och ”dom”.
För faktum är att vem som helst kan hamna i socialt utanförskap.

 ANNONSER

INTERAKTIVA ANNONSER