Välj en sida

IPLAY

LANDNINGSSIDA

CASE

Ett kundprojekt med Iplay – som är en social plattform för idrottare som vill etablera sig, bygga varumärke och integrera med sina fans. Syftet var att förbättra Iplays landningssida, att mobilanpassa den och öka SEO:n och antalet nedladdningar av appen. 

 

PROCESS

Vi började med att kartlägga alla möjliga användargrupper, och utifrån dessa rita upp deras behov, drivkrafter och intressen. Vi landade ganska snart i att det viktiga var att fånga s.k. ”Superusers” – vilka var de stora, etablerade idrottarna som till sin följd skulle kunna dra fler folk till appen. Vi inkluderade även de resterande användarna i form av fans, coacher, agenter och sponsorer. Jag och Maximilian arbetade aktivt parallellt med designen.

 

LÖSNING

En landningssida med utökad SEO i form av anpassat innehåll och undersidor till de olika användargrupperna med tillhörande identitetsdesign. Vi tog också fram ett nytt tillägg – i form av en digital katalog över de stora, etablerade idrottarna. Denna skulle fungera som en sökmotor över alla som fanns med i applikationen, för att utöka SEO:n när man t.ex. googlar på gällande spelare.

 

INFO

April 2018, Yrgo
Design och SEO-utveckling för landningssida i samarbete med Maximilian Leiding (Digital designer).

VERKTYG

Sketch

LANDING PAGE

Vi började med design av landningssidan för mobilvy. Här arbetade vi som start med en överblick av appen med direktlänk och CTA för nedladdning. Därefter följde en uppdelning av alla tänkbara användargrupper med tillhörande länkar till undersidor, för att utöka SEO och lyfta fram specifika fördelar för varje användare.
Eftersom Iplay redan hade en ny, framtagen grafisk profil med tillhörande färger valde vi att använda dem för att skapa signum och igenkänning för de olika användargrupperna. Vi nyttjade också den grafiska formen som har ursprung i logotypen som en grund för att stärka identiteten hos varumärket.

PLAYER CATALOGUE

Det nya tillägget vi tog fram, som en av undersidorna – var en digital katalog över de stora, etablerade idrottarna (s.k. ”Superusers”). Detta för att dra fler personer in till sidan ifrån alla användargrupper så som t.ex. idrottare som vill etablera sig, fans, agenter och sponsorer.
Den digitala katalogen skulle fungera som en sökmotor över alla Iplayers som fanns med i applikationen, för att utöka SEO:n när man t.ex. googlar på gällande spelare.

Desktop / sub pages